Er beweegt wat aan de stroom


 

Stromen moeten stromen

 

September 2003 : de vrije elektriciteitsmarkt in Vlaanderen is pas 3 maanden oud en er zijn al evenveel prijsaanpassingen geweest. Sommige leveranciers deden alleen wat kleine aanpassingen, zoals ECS, EBEM en Luminus (standaard). Andere waren wat meer radicaal, zoals Citypower, die haar prijzen voor de type-klanten van 3500 kWh (dag) met liefst 34 euro per jaar verhoogde. Nog andere, zoals Nuon Flex en Luminus Direct, kwamen met een bijkomende tariefformule, terwijl Ecopower dan weer toch een tarief bekendmaakte, waar zij dat eerder niet deed.

Ook de nettarieven van de gemengde intercommunales zijn begin september 2003 al gewijzigd, o.a. om rekening te houden met de kosten voor de levering van de gratis kWh, waarvoor eind juni 2003 een decreet werd gestemd in het Vlaams Parlement. De Vlaamse regering besliste op 26 september 2003 principieel hoe die gratis kWh moeten worden verrekend in de vrije markt. De beslissing moet nog voor advies worden voorgelegd aan allerlei adviesorganen, maar ziet er volgens de eerste voorstellen als volgt uit :

Elk gezin krijgt, zoals vroeger het geval was in de gebonden markt, per jaar 100 kWh (en nog eens 100 kWh per gezinslid) gratis. Deze gratis kWh worden afgetrokken van de leveranciersfactuur tegen de prijs van de gebonden markt. Aangezien deze prijs in de regel iets hoger ligt dan de prijs die je anders voor dezelfde hoeveelheid zou betalen bij uw (niet standaard) leverancier, ontvang je zelfs iets meer dan x maal 100 kWh.

Opgelet echter : niet de leveranciers, maar de netbeheerders moeten deze gratis kWh betalen, wat betekent dat zij niet anders kunnen dan deze te recupereren via hun nettarieven. Zoals hierboven reeds gezegd, is dit voor de gemengde intercommunales sinds 1 september 2003 al gedeeltelijk gebeurd. De tarieven voor september-november zijn bij deze intercommunales met zowat 5 % verhoogd, maar zijn opnieuw slechts voorlopig. Voor december moeten bijgevolg nog nieuwe tarieven worden vastgelegd. De tarieven van de zuivere intercommunales waren al definitief vastgelegd voor de periode tot en met 31 december 2003, zodat hier (voorlopig) nog geen aanpassingen konden worden doorgevoerd.

De aftrek van de gratis kWh waarop u recht had voor de eerste helft van 2003 is reeds gebeurd bij de eindafrekening van uw intercommunale bij de overgang naar de vrije markt. Deze voor de tweede helft van 2003 zal worden verrekend op de eerste afrekeningsfactuur die u van uw (nieuwe) leverancier ontvangt in het jaar 2004. Meteen zal ook voor het hele jaar 2004 een aftrek worden toegepast en dit op basis van de gezinssamenstelling die bestond op 1 januari 2004. Dus ook wanneer u nog in 2004 van leverancier zou veranderen, krijgt u voor anderhalf jaar gratis stroom van de leverancier die u op 1 januari 2004 van elektriciteit voorziet en dit bij zijn eerste afrekeningsfactuur. Voorschotfacturen worden niet als afrekeningsfacturen beschouwd, zodat u in de meeste gevallen toch nog zal moeten wachten tot na 1 juli 2004.

Vanaf begin 2004 ontvangt u bovendien, naar eigen keuze, ook nog een gratis spaarlamp, verbruiksmeter of spaardouchekop. Deze maatregel was reeds eerder aangekondigd, maar de Vlaamse regering hierover op 26 september 2003 de definitieve uitvoeringsbeslissing. Ook deze maatregel zal door de netbeheerders worden betaald en worden verrekend in de nettarieven.

Behoudens deze Vlaamse maatregelen, besliste de federale regering ook nog om de gemeenten te compenseren voor het verlies dat zij als gevolg van de liberalisering moeten inkasseren. De compensatie hiervoor beloopt 0,43 eurocent per kWh.

Al deze verrekeningen hebben echter geen belang, indien u een vast tarief heeft dat niet wijzigt met de nettarieven. Dit is o.a. het geval bij de standaardleveranciers. Deze hielden trouwens al van bij het begin rekening met de gratis kWh. Hun tarieven wijzigen dus niet, terwijl u toch de aftrek krijgt en eveneens het gratis toestel naar keuze. Welke tarieven de standaardleveranciers zullen hanteren na 31 decembeer 2003 is op het ogenblik dat dit bericht verschijnt nog niet bekend.


Wanneer u op de hoogte wenst te blijven van nieuwe wendingen op het gebied van de liberalisering van de elektriciteitsmarkt of van de tariefstructuren, klik dan hier om onze elektronische nieuwsbrief te ontvangen.

| Top | Archief overzicht | Terug | Home |