Er beweegt wat aan de stroom


 

Het lukt niet

 

Heb je al geprobeerd om prijzen vast te krijgen van de elektriciteitsleveranciers, omdat je op 1 juli misschien wenst te veranderen? Het lukt niet ! Ondanks de verplichting voor de kandidaat-omschakelaars om zich tegen ten laatste 1 juni 2003 te melden als men op 1 juli van leverancier wil veranderen, bestaan er nog altijd geen gepubliceerde tarieven bij de kandidaat-leveranciers. Zelfs Electrabel en Luminus geven nog geen prijzen voor de nieuwe klanten die zij door de vrijmaking van de energiemarkten verwerven.

In onze nieuwsbrief van 14 maart beloofden wij u transparante prijzen tegen midden april. Ook dat lukte niet. Het water tussen de intercommunales, die de nettarieven moeten vastleggen en de CREG, die deze moet goedkeuren, was nog veel te diep. Hopelijk lukt dit midden deze maand wel.

Het probleem wordt natuurlijk dat op 14 dagen tijd dan wel snel de definitieve distributietarieven algemeen bekend moeten worden gemaakt, de klanten nog moeten vergelijken tussen de verschillende aanbieders en binnen dezelfde termijn ook de nodige contracten moeten worden getekend.

Toch wil stroomtarieven.be niet bij de pakken blijven zitten. Op deze website stellen wij daarom nu reeds eigen "leidraadtarieven" voor. U vindt ze op www.stroomtarieven.be/vergelijk.htm.

Deze leidraadtarieven moet u niet beschouwen als alleen zaligmakend, zij zijn slechts richtcijfers op basis van waarschijnlijke tariefformules. Andere richtcijfers zijn de officiële tarieven van het Controlecomité, zoals u ze reeds jaar en dag in een overzichtelijke vorm op deze website kan raadplegen.

Stroomtarieven.be voegt daar vanaf vandaag dus nog een dimensie bij, door er onze appreciatie over het mogelijke verschil tussen vrije markt en monopolie-markt aan toe te voegen. De klant kan met de cijfers in de hand onderhandelingen aangaan met zijn kandidaat-leverancier of zich voorbereiden op de voorstellen die deze vanaf half mei, datum waarop de distributienettarieven normalerwijze eindelijk bekend zullen zijn, toch zal moeten bekendmaken.

De reden waarom de leveranciers daar nog mee wachten, is inderdaad het feit dat zijzelf nog geen officiële kennis hebben gekregen van de prijs die zij voor het transport van de elektriciteit tot bij de klant zullen moeten betalen. Diegenen die ondertussen toch reeds een aanbieding hebben gekregen, waren bij de gelukkigen : hun leverancier heeft op eigen risico een aanbieding gedaan (of heeft zich tegenover hen ingedekt door prijzen aan te bieden zonder de distributiekosten).

Stroomtarieven.be wil met haar intiatief uw beslissingen in de tweede helft van de maand mei vergemakkelijken, niet meer of niet minder. De uiteindelijke appreciatie zal dus van de kandidaat-elektriciteitsaankoper afhangen.

Op dezelfde bladzijde worden ook de maximum-tarieven vermeld die de regering van plan is om uit te vaardigen teneinde te beletten dat de vrije markt hogere prijzen zou aanrekenen dan de gebonden markt. Dit alles uiteraard wel met het nodige voorbehoud inzake de uiteindelijke goedkeuring van het regeringsontwerp. U heeft hiermee alleszins een bijkomend vergelijkingspunt om uw beslissing te ondersteunen.

Als het dan nog niet lukt ...

Een toemaatje :

Op 7 mei 2003 keurt het Controlecomité een aanbeveling goed om de tariefdaling voor de KMO's en de professionele klanten (aanbeveling van 12 maart 2003, die inging op 1 maart 2003) aan te vullen met een onmiddelijke korting voor een bedrag van 17,5 miljoen euro voor de eerste 2 maanden van 2003 aan dezelfde klanten. Bovendien zal het ook beslissen om het Fonds ter bevordering van de overgang naar het tweevoudig uurtarief voor de huishoudelijke klanten, eveneens voorzien in de aanbeveling van 12 maart 2003, éénmalig te verhogen, door 5 miljoen euro extra toe te kennen tijdens het eerste halfjaar van 2004, waardoor de totale inspanning voor deze maatregel uiteindelijk 30 miljoen euro zal bedragen.


Wanneer u op de hoogte wenst te blijven van nieuwe wendingen op het gebied van de liberalisering van de elektriciteitsmarkt of van de tariefstructuren, klik dan hier om onze elektronische nieuwsbrief te ontvangen.

| Top | Archief overzicht | Terug | Home |