Er beweegt wat aan de stroom


 

Tariefdalingen : aprilvissen of vroege en late paaseieren?

 

Op 1 april 2003 worden nieuwe transporttarieven van kracht. De tarieven die gelden voor de allergrootste bedrijven, namelijk deze die op het transmissienet (150.000 volt) zijn aangesloten, worden gevoelig verlaagd. Maar ook voor de bedrijven die zijn aangesloten op de distributienetten die volgens de CREG een transportfunctie hebben, worden de tarieven aangepast. De distributieleidigen die volgens de CREG een transportfunctie hebben worden uitgebaat op spanningen van 30.000 tot 70.000 volt. Naargelang de spanning of de tijdstip van het gebruik, kunnen de kortingen oplopen van een goede 6 tot meer dan 30 %.

Dit is goed nieuws voor diegenen die, zoals door ons steeds geadviseerd, geen langetermijncontracten hebben afgesloten met hun leverancier. De anderen zullen opnieuw aan het onderhandelen moeten slaan.

Ook voor kleine bedrijven en zelfs de particulier is dit goed nieuws. Alle elektriciteit moet immers langs het transmissienet ter plaatse worden gebracht. De relatieve winst zal echter kleiner zijn, want voor hen moeten naast de transportprijs ook de distributietarieven in rekening worden gebracht. Deze laatste zijn nog steeds niet bekend, maar er mag worden verwacht dat ook zij gevoelig zullen dalen in de loop van deze maand april.

Samen met de transportarieven wordt dus ook invoer uit het buitenland goedkoper. Hier is echter een grote maar. De capaciteit van de leidingen voor de invoer uit Frankrijk is reeds geheel bezet. Het is dus maar zeer de vraag of de verminderde tarieven in dit geval zullen worden doorgerekend aan de verbruiker. Voor invoer uit Nederland geldt dit probleem niet. Onderhandelen en lagere tarieven bedingen met Nederlandse bedrijven zal dus gemakkelijker zijn.

Voor de kleine bedrijven, professionelen en zelfs voor de gezinnen, zit er deze week nog een andere mogelijkheid tot tariefdaling in. Het Controlecomité, dit is het comité dat de tarieven vastlegt voor de zogenaamde gebonden klanten, met andere woorden de klanten die nog niet vrij zijn om hun leverancier zelf te kiezen, moet zich nog steeds buigen over een globale tariefdaling die haar wordt opgelegd omwille van de verschillen met het buitenland. Op 12 maart 2003 nam zij reeds een beslissing voor een jaarlijkse daling van 105 miljoen euro voor kmo's en professionelen, plus een eenmalig bedrag van 25 miljoen euro voor de gezinnen die nog geen dag-nacht tarief hebben en nu zouden wensen over te schakelen. Deze beslissing, in het jargon en ook meer correct 'aanbeveling' genoemd, werd echter door staatsecretaris voor Energie Deleuze geschorst. De staatsecretaris eist nu zo snel mogelijk een nieuwe aanbeveling, die in tegenstelling tot de beslissing van 12 maart, met terugwerkende kracht zou ingaan vanaf 1 januari 2003.

Voor Vlaanderen, waar iedereen vanaf 1 juli 2003 vrij is, en waar dus nog maximaal 6 maanden van het verminderd officieel tarief kan worden genoten, is dit vrij fundamenteel. Drie of 6 maanden maakt een groot verschil. Maar ook voor een andere reden is deze laatste tariefdaling alvorens het Controlecomité ophoudt te bestaan, zoals het dit zelf stelt, van groot belang. Hoewel haar aanbevolen tarieven vanaf 1 juli niet meer verplichtend zijn voor Vlaanderen, gelden zij dan wel nog in Wallonië en Brussel. In Vlaanderen, waar iedere leverancier vrij is om zijn prijzen te bepalen, zullen de prijzen die in Wallonië en Brussel gelden immers als referentie dienen voor de onderhandelingen met de nieuwe leveranciers.

Tenslotte besliste de Vlaamse regering vorige vrijdag dat de distributienetbeheerders aan elk lid van de gezinnen die op hun net zijn aangesloten, gratis bonnen moeten uitdelen waarmee dan een spaarlamp, een spaardouchekop of een verbruiksmeter kan worden aangeschaft. Dit is de fameuze energiecheque waarvan reeds een jaar sprake. De Vlaamse regering heeft dus maanden nodig gehad om dit ei te leggen. Maar daarmee is de kous nog niet af. De beslissing moet nog worden voorgelegd aan diverse adviesraden. Die zullen daar zeker nog hun woordje over doen. De netbeheerders mogen namelijk de kosten doorrekenen in hun nettarieven. Iedereen betaalt dus mee voor dit gratis geschenk. Daarvoor heb je dan wel een verlaagd verbruik aan kilowatturen, op voorwaarde natuurlijk dat je je geschenk ook daadwerkelijk gebruikt.

Op 1 juli 2003 loopt ook de 100 Kwh gratis elektriciteit per gezinslid af, tenzij vooralsnog anders zou worden beslist. Het Controlecomité heeft alvast vanaf 1 juli 2003 al een daling van het vast recht voorzien. Deze reductie is mogelijk doordat het voorziene bedrag gemiddeld de kostprijs van de gratis kilowatturen kompenseert.


Wanneer u op de hoogte wenst te blijven van nieuwe wendingen op het gebied van de liberalisering van de elektriciteitsmarkt of van de tariefstructuren, klik dan hier om onze elektronische nieuwsbrief te ontvangen.

| Top | Archief overzicht | Terug | Home |