Er beweegt wat aan de stroom

 

Zetten liberalisering en milieu de energiemarkt op zijn kop?

 

De Vlaamse vereniging voor rationeel energiegebruik Energik organiseert haar jaarlijks congres dit jaar onder de titel "Zetten liberalisering en milieu de energiemarkt op zijn kop?"

Energik constateert dat de opening van de elektriciteitsmarkt parallel loopt met de internationale Kyoto-verplichting om de uitstoot van CO2 te verminderen met 7,5 %. Om deze doelstelling te bereiken wordt o.a. een systeem van groenestroom-, warmte- en WKK certificaten opgezet om de productie van elektriciteit uit duurzame energiebronnen en WKK-installaties te bevorderen.

De werkgeversorganistaties hebben hun opmerkingen omtrent dit certificatensysteem. Zij vrezen dat de industriŽle elektriciteitsfactuur zal stijgen, terwijl er een daling werd verwacht ten gevolge van de liberalisering van de markt.

Is dit zo? Energik zal zich op haar congres van 19 september 2002 openlijk de vraag stellen

Deze organisatie wil een forum aanbieden aan diverse participanten van het energiegebeuren en hen de gelegenheid bieden om hun doelstellingen en politiek omtrent volgende items toe te lichten :

Na een inleiding door de voorzitter zullen op het congres de leveringsvergunninghouders EDF, Electrabel, Luminus en SourcePower vooreerst hun visie geven over het energiebeleid in BelgiŽ en elk proberen een antwoord te formuleren op de hierboven gestelde vragen.

Vervolgens zal de heer Jan Kretzschmar van de Vito de aanzet geven tot een debat, geleid door moderator Eddy Groenwals, tussen de heren Roger Aertsens (Febeliec), Wilfried Bieseman (ANRE), Piet Van den Abeele (UNIZO), Marc Van den Bossch (VEV) en Jan Vande Putte (Greenpeace).

Het slotwoord wordt verzorgd door de heer Thierry van Craenenbroeck van de VREG.

Tijdens de receptie wordt in tegenwoordigheid van het staatssecretariaat voor Energie en het Vlaams ministerie voor Energie, het nieuwe WKK-handboek van Belcogen voorgesteld.

Hierbij aansluitend is er een diner met causerie over het bodemsaneringsdecreet en grondverzet door de heer Ruud Klein van het studiebureau ERM.

Het congres gaat door op donderdag 19 september 2002 te 13u30 in "De Montil", Moortelstraat 8 te Affligem-Essene. Voorafgaand is er een gratis broodjeslunch voorzien (ontvangst vanaf 12u30).

Wanneer u zich inschrijft met onderstaand formulier geniet u een korting van 24 euro (incl. BTW) op het normale toegangstarief of van 12 euro (incl. BTW) op het tarief dat van toepassing is voor de leden van Energik of Belcogen.

De inhoud van bovenstaande mededeling valt onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van Energik.

 

Energik - Congres 2002
Inschrijvingsformulier  
Gelieve de gewone schrijfwijze te gebruiken (hoofd- Ťn kleine letters).
Opgelet : de inschrijvingen zijn afgesloten

       

Naam:     Voornaam: 

Bedrijf(*):  (*)Voor zover van belang 

Functie(*): 

Straat:   nr: Bus: 

Postnummer: Gemeente: Telefoon: 

E-mail :  

BTW nr :  

Wenst deel te nemen aan het Energikcongres van 19 september 2002 
en betaalt slechts :(*)
330,17 euro + 21% BTW = 399,5 euro
in plaats van de normale 423,5 euro
240,08 euro + 21% BTW = 290,5 euro
als lid van Energik/Belcogen
in plaats van de normale 302,5 euro

(*) Prijzen inclusief broodjeslunch en diner en te betalen na ontvangst van een factuur. 

Opmerking : 

 

 


Wanneer u op de hoogte wenst te blijven van nieuwe wendingen op het gebied van de liberalisering van de elektriciteitsmarkt of van de tariefstructuren, klik dan hier om de elektronische nieuwsbrief van www.stroomtarieven.be te ontvangen.

| Top | Archief overzicht | Terug | Home |