Er beweegt wat aan de stroom


 

Eurostroom in stroomtarieven

 

Vanaf 1 januari 2002 zijn er nieuwe stroomtarieven. Vooral voor de huishoudelijke klanten is er een vrij grote wijziging. Zij zullen globaal voor een bedrag van 99 miljoen euro minder moeten betalen.

Een en ander is het gevolg van regeringsbeslissingen op federaal en Vlaams niveau. De federale regering wenstte een gelijkschakeling van de tarieven met deze toegepast in het buitenland tegen midden 2002. De Vlaamse regering besliste dat vanaf 1 januari 2002 iedere persoon in een gezin 100 kWh gratis moet krijgen, met nog eens 100 kWh voor het hele gezin erbovenop.

Huishoudens krijgen 173,5 miljoen euro

Een buitenlands studiebureau berekende dat de handicap tegenover het buitenland nagenoeg 8,2 miljard frank (203,27 miljoen euro) bedraagt. Dit bedrag moet dus tegen 1 juli 2002 worden verdeeld over de verschillende klantencategoriŽn. 7 miljard hiervan (173,5 miljoen euro) gaan naar de huishoudelijke en professionele klanten, 1,2 miljard (29,75 miljoen euro) gaat naar de industrie. Op 1 juli 2002 staat ons dus nog een aantal miljoenen euro te wachten (zie verder).

Als gevolg van de Vlaamse regeringsbeslissing zullen de prijzen in BelgiŽ niet overal gelijk zijn. In WalloniŽ en Brussel worden immers geen gratis kWh uitgedeeld voor iedereen. De gezinnen die recht hebben op het specifiek sociaal tarief krijgen wel 500 kWh gratis tengevolge van een eerdere beslissing van de federale regering, maar dat is dus een andere regeling.

WalloniŽ en Brussel krijgen in ruil voor de gratis kWh in Vlaanderen, een korting op het vast recht van 53,22 euro ( 2147 frank), BTW inbegrepen, ongeacht de gezinsgrootte. Vanaf 1 januari 2002 wordt het vast recht anderzijds met 13,88 euro (560 frank), BTW inbegrepen verhoogd, om binnen de budgettaire perken te blijven.

Op 1 juli 2002 wordt het dan opnieuw lichtjes verlaagd, zonder evenwel terug te keren tot het niveau van voor 1 januari. Slechts op 1 juli 2003, wanneer er in Vlaanderen geen gratis elektriciteit meer moet worden uitgedeeld, zal het vast recht in WalloniŽ en Brussel drastisch verlagen tot 15 euro (600 frank), BTW inbegrepen. In Vlaanderen zullen er dan geen officieel verplichte prijzen meer zijn. Iedereen in Vlaanderen zal zijn elektriciteitsaanbieder dan vrij kunnen kiezen en de aanbieders zelf zullen hun prijzen eveneens vrij kunnen bepalen. In WalloniŽ en Brussel is dit slechts later het geval.

Naast de verlaging van het vast recht op 1 juli 2002, is er ook voorzien in een tariefdaling voor de verbruikte kWh. Alles tesamen moet dit dus ongeveer 74 miljoen euro (3 miljard frank) opbrengen om tot de gewenste tariefdaling van 173,5 miljoen euro te komen tussen nu en half 2002.

De huishoudelijke tarieven in euro, geldig vanaf 1 januari 2002, vindt u reeds op onze website (www.stroomtarieven.be/huishoudelijk.htm).

Industrie krijgt 29,75 miljoen euro (1,2 miljard frank)

Ook de industriŽle tarieven worden aangepast. De maandelijkse vermogentermen van het industriŽle hoogspanningtarief B worden met 3,3 % verlaagd. De vermogentermen voor drijfkracht en verlichting in het tarief A wordt eveneens verlaagd, evenals de maandelijkse vermogenterm van de tweeledige tarieven C, vooral tijdens de wintermaanden.

Op 1 juli 2002 komt er nog een bijkomende vermindering van de vermogentermen in de tarieven A en B.

Het totale bedrag, minder dan 30 miljoen euro, vertegenwoordigt niet zoveel tegenover het de totale elektriciteitskosten in de industrie. Dit komt doordat de prijzen voor de industrie over het algemeen beter liggen in hun vergelijking met het buitenland, dan deze van de laagspanningsklanten. Bovendien zijn de grote industrieŽn, zeker na 1 januari 2002, vrij om hun leverancier te kiezen en dus vrije prijzen te bedingen.

Toch nog deze kleine anekdote : net als het huishoudelijk vast recht, worden de reductiecoŽfficiŽnten toepasselijk op de maandelijkse vermogentermen voor afnamebeperkingen in de C-tarieven op 1 januari 2002 stilzwijgend verhoogd. In de aanbeveling van het Controlecomitť zelf vindt men dit niet terug, maar wel in de tabellen van de bijlagen. De reductiecoŽfficiŽnt voor afschakelbaarheid wordt verhoogd van 91 naar 99 %. Ook voor de andere afnamebeperkingen is er een verhoging van gemiddeld 5 %.

De industriŽle tarieven, toepasbaar vanaf 1 januari 2002, zullen op de website van stroomtarieven.be in euro worden uitgedrukt zodra de coŽfficiŽnten Ne en Nc voor fakturatie in januari bekend zijn (zie www.stroomarieven.be/industrieel.htm)

 


Wanneer u op de hoogte wenst te blijven van nieuwe wendingen op het gebied van de liberalisering van de elektriciteitsmarkt of van de tariefstructuren, klik dan hier om onze elektronische nieuwsbrief te ontvangen.

| Top | Home | Terug |