Er beweegt wat aan de stroom


 

Creg herziet richtlijnen voor billijke winst nationaal net

De Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas paste vorige week (juni 2001) haar richtlijnen aan over de tarieven voor het gebruik van het hoogspanningsnet. Deze richtlijnenen voorzien in een billijke winst voor de nationale netbeheerder. Hierbij wordt rekening gehouden met de kosten en de risico's voor de exploitatie van een net, op basis van een vooraf vastgelegd budget en met de waarde van het huidige hoogspanningsnet als ge´nvesteerd kapitaal.

Een koninklijk besluit van 4 april 2001 voorziet dat wanneer de netbeheerder een bonus maakt ten opzichte van het voorziene budget, hij deze bonus voor de helft voor zich mag houden en voor de andere helft ten gunste moet laten komen van de nettransporttarieven.

De CREG had oorspronkelijk voorzien dat deze bonus volledig in de nettarieven zouden zijn terug te vinden, aangezien de netbeheerder op basis van bovenvermelde berekening toch een billijke winstmarge zou ontvangen. Door het koninklijk besluit moet de CREG nu haar houding herzien, om te vermijden dat er twee keer winst wordt gemaakt. Zij besliste daarom dat de risicovergoeding wegvalt, indien de bonus de risicopremie overschrijdt.

Door deze ingreep is de verwachte winst en dus ook de waarde van het transmissienet gedaald, wat dan op dit ogenblik weer goed nieuws is voor de gemeenten die zich in dit net moeten inkopen. Keerzijde is natuurlijk dat ook hun toekomstige winsten minder rooskleurig zijn geworden, zij het toch nog 'billijk' blijven.

 


Wanneer u op de hoogte wenst te blijven van nieuwe wendingen op het gebied van de liberalisering van de elektriciteitsmarkt of van de tariefstructuren, klik dan hier om onze elektronische nieuwsbrief te ontvangen.

| Top | Home | Terug |